Hållbart resande – Wi-Resor

WI-Resors arbete för ett hållbart resande

Våra resor handlar om att upptäcka den fantastiska natur vi har på vår planet och vår ambition är naturligtvis att minimera den klimat- och miljöpåverkan våra resor orsakar.

Vad vi gör

WI-Resors arbete för ett mer hållbart resande är i ständig utveckling. Vi var tidigt ute med att ge våra resenärer möjlighet att klimatkompensera genom Vi-Skogen. Vi har genom New Hope bidragit till olika välgörenhetsprojekt sedan ett tiotal år tillbaka. Det som är aktuellt just nu är ett projekt att byta ut dieselaggregat till solpaneler på en internatskola utanför Nairobi i Kenya. (Läs mer om detta längst ner på sidan)

Kanske ta tåget istället

För den som vill ta sig till resmålet på egen hand finns möjlighet att köpa våra researrangemang utan flyg. Vi har även introducerat resor med tåg i stället för flyg. Från att enbart erbjuda resmål utanför Sverige, har vi nu även vandringsresor inom landet. Läs mer om detta här...

Närproducerat & lokala leverantörer

WI-Resor väljer i första hand lokala leverantörer för att vinsten ska stanna på destinationen. Exempelvis väljer vi att arbeta med familjeägda hotell (där det är möjligt), i stället för stora internationella hotellkedjor. Där finns ofta möjlighet att äta närproducerade produkter, ibland t o m odlade och tillverkade av hotellen själva. Vi prioriterar att boka transporter med det lokala bussbolaget. Transporter till och från vandringar sker ibland med kommunala färdmedel som lokalbuss och tåg, samt liftar och kabinbanor. Vi äter ofta våra luncher på bergshütter där de finns.

På kontoret

Vårt kontor ligger Odenplan i centrala Stockholm, en knutpunkt för kollektivtrafik med både ett flertal busslinjer, pendeltåg och bussar. Både besökande och personal kan enkelt ta sig hit med kollektiva färdmedel. All vår personal cyklar, går eller åker kollektivt till och från jobbet. Vi har under senaste åren reducerat antalet pappersutskrifter och jobbar mot ett papperslöst kontor (även om vi måste erkänna att det är en bit kvar...). Allt avfall källsorteras och återvinns i möjligaste mån. 

WI-Resors personal koldioxidkompenserar sina tjänsteresor genom VI-Skogen. Koncernen har dessutom ett gemensamt miljöarbete för samtliga dotterbolag.

VÅRA PROJEKT

Klimatkompensera med oss

Den bokade resan generar utsläpp på cirka 600 kilo koldioxid per person, varav flyget står för merparten. Du kan när du bokar en resa med oss välja att kompensera för utsläppen. För 150 kronor investerar du i ett trädplanteringsprojekt vid Victoriasjön i Afrika. Denna åtgärd ersätter förbrukade fossila bränslekällor och träden tar dessutom upp koldioxid från atmosfären, vilket hjälper till att minska den globala uppvärmningen. 150 kronor räcker till att plantera cirka 8 nya träd. Vi har valt att samarbeta med Vi Skogen.

Kostnad: 150 kr / person

Läs gärna mer på Vi Skogens hemsida

Hjälp till fattiga barn och omställning till förnybar energi.

Vi hjälper en internatskola för barn som kommer från slumområdena runt omkring Nairobi i Kenya genom att finansiera omställning till förnybar energi. Vi byter ut dieselaggregat till solpaneler. Dels förbättrar vi miljön, men det kommer också att spara pengar då dieselpriserna är höga, så pass mycket att de på ett år kan anställa en person ytterligare till verksamheten.

Ca 25 kr av din resekostnad går till detta projekt. Det kanske kan kännas bra att resan ni bokar med WI-Resor också bidrar till att förbättra världen.

Läs mer om projektet

Du kan även läsa mer om Reseindustrins Barnfond på deras hemsida 

Flera beaktansvärda aktiviteter

WI-Resor stödjer också Nattvandrarna. Syftet med nattvandring är att det ska finnas vuxna förebilder, medmänskligt stöd och social trygghet bland unga människor när de rör sig ute på kvällar och nätter. Nattvandrarnas närvaro förebygger också kriminalitet som skadegörelse, våld och drogmissbruk.