Hållbart resande – Wi-Resor

Hållbart resande

Klimatkompensera med oss

Den bokade resan generar utsläpp på cirka 600 kilo koldioxid per person, varav flyget står för merparten. Du kan när du bokar en resa med oss välja att kompensera för utsläppen. För 150 kronor investerar du i ett trädplanteringsprojekt vid Victoriasjön i Afrika. Denna åtgärd ersätter förbrukade fossila bränslekällor och träden tar dessutom upp koldioxid från atmosfären, vilket hjälper till att minska den globala uppvärmningen. 150 kronor räcker till att plantera cirka 8 nya träd. Vi har valt att samarbeta med Vi Skogen.

Kostnad: 150 kr / person

Läs gärna mer på Vi Skogens hemsida

Hjälp till fattiga barn och omställning till förnybar energi.

Vi hjälper en internatskola för barn som kommer från slumområdena runt omkring Nairobi i Kenya genom att finansiera omställning till förnybar energi. Vi byter ut dieselaggregat till solpaneler. Dels förbättrar vi miljön, men det kommer också att spara pengar då dieselpriserna är höga, så pass mycket att de på ett år kan anställa en person ytterligare till verksamheten.

Ca 25 kr av din resekostnad går till detta projekt. Det kanske kan kännas bra att resan ni bokar med WI-Resor också bidrar till att förbättra världen.

Läs mer om projektet

Du kan även läsa mer om Reseindustrins Barnfond på deras hemsida