Hållbart resande – Wi-Resor

Hållbart resande

Klimatkompensera med oss

Den bokade resan generar utsläpp på cirka 600 kilo koldioxid/person, varav flyget står för merparten. 150 kr motsvarar kostnaden att kompensera för utsläppen och investeras i ett trädplanteringsprojekt vid Victoriasjön i Afrika och räcker till att plantera cirka 8 nya träd. Denna åtgärd ersätter förbrukade fossila bränslekällor och träden tar dessutom upp koldioxid från atmosfären, vilket hjälper till att minska den globala uppvärmningen. Vi har valt att samarbeta med Vi Skogen.

Kostnad: 150 kr / pers

Läs gärna mer på Vi Skogens hemsida

Bidrag till flickors skolgång i Kenya

WI-Resor har sedan flera år tillbaka samarbetat med Reseindustrins Barnfond New Hope i olika välgörenhetsprojekt världen över. I år bidrar WI-Resors resenärer med cirka 30 kronor per resa till skolgången för ett antal flickor på Starehe Girls School i Kenya. Flickorna kommer från hela Kenya och bor på skolan. Det finns även möjlighet att följa dem och deras utveckling.

Läs mer om projektet

Du kan även läsa mer om Reseindustrins Barnfond på deras hemsida