Resevillkor – Wi-Resor

Resevillkor

ALLMÄNNA RESEVILLKOR

WI-Resor är medlem i Svenska Resebyråföreningen (SRF) och tillämpar deras villkor för paketresor daterade 2010-11-09. Dessa går att ladda ner från www.srf-org.se

SÄRSKILDA RESEVILLKOR

Nedanstående Särskilda resevillkor gäller före SRF’s villkor för paketresor.

RESENÄRENS RÄTT TILL AVBESTÄLLNING AV RESA

  1. Vid avbeställning tidigare än 45 dagar före avresan skall resenären erlägga anmälningsavgiften i avbokningskostnad
  2. Vid avbeställning därefter men tidigare än 14 dagar före avresan, skall resenären erlägga 25 % av resans pris.
  3. Vid avbeställning därefter, men tidigare än 7 dagar före avresan skall resenärer erlägga 50 % av resans pris.
  4. Vid avbeställning inom 7 dagar före avresan skall resenären betala hela resans pris.

ÄNDRING AV BOKNING ELLER FLYG FRÅN ANNAN DESTINATION ÄN ARLANDA

Administrationsavgift om minimum 500 kr per person tillkommer för samtliga ändringar samt eventuellt pristillägg vid flygändring.

AVBESTÄLLNINGSSKYDD – RESEFÖRSÄKRING

Vi samarbetar med Gouda Reseförsäkring som erbjuder förmånliga avbeställningsskydd och reseförsäkringar, som vi förmedlar. I grundpriset för resan ingår aldrig avbeställningsskydd eller reseförsäkring.

RESERVATIONER

Uppgifterna i vår katalog och på vår hemsida gäller under förutsättning att inga nya skatter, avgifter eller större valutaförändringar sker. Då vi har terminssäkrat valuta för samtliga resor till Euro-länder samt Kroatien påverkas dessa priser ej av valutakurser. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel och programändringar föranledda av omständigheter utanför vår kontroll. Vid för lågt deltagarantal förbehåller sig WI-Resor AB rätten att ställa in resan.

RESEGARANTI

Wi-resor AB har till Kammarkollegiet ställt lagstadgad ekonomisk säkerhet, vilket innebär att våra resenärer har det skydd och de rättigheter bestämmelserna kräver.

BOKNING OCH BETALNING

Du bokar din resa per telefon på 0771-14 30 30 eller via vår hemsida: www.wiresor.se Anmälningsavgiften på 2000 SEK per person (i vissa fall tillämpas förhöjd anmälningsavgift, t.ex. Utah där anmälningsavgiften är 4000 kr/pers) betalas inom 7 dagar och slutlikviden ska vara Wi-Resor tillhanda senast 45 dagar före avresan. Anmälan är bindande först då anmälningsavgiften har erlagts. Bokningen kan bli bindande även om anmälningsavgiften ej erlagts. Det gäller t ex vid sen bokning per telefon. Betalning av resan sker enklast via vår hemsida (wiresor.se/betala-resa) men det går också bra att betala till vårt bankgiro, ringa oss eller komma in på kontoret.

SEKRETESS, SÄKERHET & PERSONUPPGIFTER

I samband med din beställning godkänner du att WI Resor AB lagrar och använder dina uppgifter. Det gör vi för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Vi dokumenterar även kommunikation som vi har med dig via e-post, detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. WI Resor AB kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part. Enligt Personuppgiftslagen har du på begäran, en gång per år, rätt att få del av den information vi har registrerat om dig. Vi förbehåller oss rätten att använda dina e-post för skick marknadsföring och nyhetsbrev om du inte angett att du inte vill ha dessa utskick.